Page 1 - Haiku Smart Ceiling Fans - Ho Gia Phat
P. 1

KIỂM SOÁT BẰNG
   GIỌNG NÓI                CẢM BIẾN NHIỆT,
                      CHUYỂN ĐỘNG, ĐỘ ẨM

                                                  THOẢI MÁI
       Quạt trần công nghệ thông minh                           VÀ TIỆN NGHI
                         TIẾT KIỆM ĐIỆN NHẤT TỪ HOA KỲ


                    Most Efficient
                    2020
                    www.energystar.gov     Haiku Smart Fans
   1   2   3   4   5   6