Powerfoil X3.0

Quạt trần HVLS
(0)
Powerfoil® X3.0, là dòng quạt công nghiệp lớn nhất, mạnh nhất của hãng Big Ass, có hệ thống cánh quạt máy bay và được cấp bằng sáng chế, thiết lập tiêu chuẩn thế giới cho luồng không khí làm mát. Và đặc điểm nổi bật...
Xem nhanh
Showing 1-7 of 7 item(s)

Email

Hotline

Email

Hotline

Settings

Click for more products.
No produts were found.

Menu

Share

Please sign in first.

Đăng nhập